Prečo moje deti milujú experimenty

Často sa ma maminky pýtajú, ako je možné, že moje deti milujú učenie? Odpoveď je  celkom jednoduchá. Učíme sa prostredníctvom zážitkov a hier, skúste to! K učeniu detí a hlavne k pestovaniu správnych návykov a pozitívneho vzťahu k školským úlohám treba pristupovať už od útleho veku. Nie je to neprimeraná záťaž, ale výborná šanca na povzbudenie dieťaťa a vedenie ho k radosti so skúmania. Ako správny rodič som pristúpila k rozvoju svojho dieťaťa zodpovedne. 

deti sú až neskutočne zvedavé

Nemohla som si zvoliť lepšie

Po osobnej skúsenosti musím skonštatovať, že rozhodnutie viesť deti k učeniu formou hry bolo naozaj dobré rozhodnutie. Na úvod sme sa ponorili do sveta vedy a vedeckých pokusov. Obe deti boli nadšené. Každý deň sa tešili na to, čo budeme robiť. Časom si sami hľadali témy na skúmanie. Začínali sme ale striedmejšie. Nakoľko som nechcela investovať veľké peniaze do profesionálnejších sád, rozhodla som sa pátrať po internete. Nikdy som netušila, koľko stránok sa venuje vedeckým experimentom pre deti. Prvé pokusy boli postavené na zisťovaní, ako funguje pevné skupenstvo a jeho rôzne hustoty. Dnes je to už dobre známy pokus s vodou a olejom alebo medom.

aj vy môžete byť dobrým učiteľom pre svoje deti

Neskôr sme postúpili na roztoky vody a cukru, ktoré po odparení vytvárali nádherné kryštály. Potom sme skúšali pracovať s hydrogénuhličitanom sodným – ľudovo povedané sódou bikarbónou. Poznáte šumivé bomby do kúpeľa? Tak to bol zrejme najviac opakovaný pokus. Deti bavila nielen výroba ale aj použitie vo vani. Proste to zbožňovali. Nemuseli sme sa čudovať neskorším dobrým známkam v škole. Všetko čo sa neskôr učili v škole, bolo vlastne to, čo sme už dávno poznali z domu. A rozhodne ich bavilo viac skúšať si vedecké pokusy na vlastnej koži, ako sa úmorne a nudne učiť spamäti poznámky z učebníc. Rovnakým spôsobom sa naučili aj základy slovnej zásoby z anglického jazyka, základy slovenčiny ale aj matematiky alebo fyziky. 

0 komentářů: „Prečo moje deti milujú experimenty“