Odchádzať v dobrej nálade

Spokojný potomok znamená spokojnosť rodiča. S opatrovaním detí http://www.tulipanik.sk/ máme bohaté skúsenosti a preto sa môžeme o všetko, čo váš drobec potrebuje, profesionálne postarať. Keď uvidíte ako sa hrá s ostatnými rovesníkmi, zistíte, ktoré vlastnosti u neho prevažujú a ktorým smerom ho v budúcnosti viesť. Už veľmi malé deti vedia zaujímať miesto medzi rovesníkmi. My im našim programom pomáhame v budovaní vzťahu k ostatným ľuďom. A zaujímavých aktivít máme pripravených viac než dosť.

Strava a odpočinok

Aby každý z nás mohol dobre fungovať, musí mať uspokojené základné životné potreby. To pre najmenších platí dvojnásobne a vedia nám to dať patrične najavo. My sa o nich dokážeme postarať vhodnou a vyváženou stravou, správnym pitným režimom a vhodným striedaním činností a odpočinku. Hygiena je zabezpečená v plnej úrovni, čo by malo byť samozrejmosťou pre každého, kto vykonáva tento druh práce. V cene za celodennú, poldennú či nárazovú starostlivosť sú všetky tieto vymenované aspekty zahrnuté i tak zostáva pre rodičov dostupnou a priaznivou.